2012 Jiangsu Scholarship Recipients

 

Cheng, Zhaoyue

Jiangsu Tianyi High School

Co-op Computer Science & Mathematics (double major)

 

Kuang, Da

HIgh School Attached to Nanjing Normal University

Co-op Life Sciences