2013 Jiangsu Scholarship Recipients

 

MENG, Yifan

High School Affiliated to Nanjing Normal University Jiangning Campus

Life Science

 

LIAN, Xin

Nanjing Foreign Language School

Co-op Computer Sciences