Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


On Dutch

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Aarts, F. G. A. M. 1979. "Tense in English and Dutch: English temporal 'since' and its Dutch equivalents." English Studies 60.603-24.

Albertuz, Francisco J. 1995. "En torno a la fundamentación linguística de la Aktionsart." [On the linguistic fundamentals of Aktionsart.] Verba 22.285-337.

As, S. van. 1993. "'En het volgend jaar was nu': over de perspectivische effecten van het woord nu in verbindung met het preteritum." ['And it was now the following year': on the perspectival effect of the word nu (now) in combination with the preterite.] Ms., University of Amsterdam

Auwera, Johann van der. 1984. "From Temporal Adverb to Modal Particle: Some comparative remarks on Polish 'czasem' (‘sometimes’)." Papers and Studies in Contrastive Linguistics 18.91-99.

Bartsch, Renate. 1983. "Over de semantiek van nominalisaties." [On the semantics of nominalisations.] GLOT 6.1-29. Translated (with minor revisions), 1986, as “On Aspectual Properties of Dutch and German Nominalizations.”

_____. 1986. "On Aspectual Properties of Dutch and German Nominalizations." Vincenzo Lo Cascio and Co Vet (eds.), Temporal structure in Sentence and Discourse: . Dordrecht: Foris, 7-39. Translation of Bartsch (1983), “Over de semantiek van nominalisaties.”

Bommer, J. 1989. "Passief Aspect." [Passive aspect.] Master’s thesis, Utrecht University.

Boogaart, Ronny. 1991. "'Progressive Aspect' in Dutch." Frank Drijkoningen and Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam: John Benjamins, 1-9.

_____. 1991a."Temporele relaties en tekstcoherentie." [Temporal relations and text cohesion.] Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek 12.241-65.

_____. 1992. "Aspect, Aktionsart en temporele relaties in narrative teksten." [Aspect, Aktionsart, and temporal relations in narrative texts.] PhD dissertation, Free University, Amsterdam.

_____. 1993. "Aktionsart and Temporal Relations in Dutch Texts." F. Drijkoningen and K. Hengeveld (eds.), Linguistics in the Netherlands 1993. Amsterdam: John Benjamins, 25-36.

_____. 1994. "Vorm en betekenis: het preteritum en aspect." [Form and meaning: the preterite and aspect.] R. Boogaart and J. Noordegraaf (eds.), Nauwe betrekkingen: Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam and Münster: Stichting Neerlandistiek VU and Nodus Publikationen, 15-22.

_____. 1995. "Towards a Theory of Discourse Aspectuality." Pier Marco Bertinetto, Valentina Bianchi, James Higginbotham, and Mario Squartini (eds.), Temporal Reference, Aspect, and Actionality, vol. I, Semantic and Syntactic Perspectives. Torino: Rosenberg and Sellier, 221-36.

_____. 1996. "Tense and Temporal Ordering in English and Dutch Indirect Speech." Theo A. J. M. Janssen and Wim van der Wurff (eds.), Reported Speech: Forms and Functions of the Verb. Amsterdam: John Benjamins, 213-35.

_____. 1999. Aspect and Temporal Ordering: A Contrastive Analysis of Dutch and English. The Hague: Holland Academic Graphics. PhD dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam.

Bosker, A. 1961. Het gebruik van het Imperfectum en het Perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels. [The use of the imperfect and the perfect in Dutch, German, French, and English.] Groningen: Wolters.

Bree, D. S., R. A. Smit, J. P. Van Werkhoven. 1990. "Translating Temporal Prepositions between Dutch and English." Journal of Semantics 7.1-51.

Brisau, A. 1977. "Conditioned and Non-conditioned Future in English and Netherlandic." Yvan Putseys (ed.), Aspects of English and Netherlandic Grammar. Leuven: Acco, 51-69. Review of Binnick (1972).

Broekhuis, Hans and Kees Van Dijk. 1995. "The Syntactic Function of the Auxiliaries of Time." Marcel Den Dikken, and Kees Hengeveld (eds.), Linguistics in the Netherlands 1995. Amsterdam: John Benjamins, 37-48.

Brondeel, Herman. 1977. "The Non-application of the Sequence of Tenses after Past Embedding Verbs in English and Dutch 'That'-clauses in Terms of the Speaker’s Commitment to the Truth of the Statement." Yvan Putseys (ed.), Aspects of English and Netherlandic Grammar. Leuven: Acco, 70-86.

Cate, Abraham P. ten. 1989. "Präsentische und präteritale Tempora im deutsch-niederländischen Sprachvergleich." [Present and preterite tenses in German-Dutch language-comparison.] Werner Abraham and T. Janssen (eds.), Tempus&emdash;Aspekt&emdash;Modus: Die lexicalischen und grammatischen Formen in den Germanischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer, 133-54.

_____. 1991. "Bemerkungen zum deutschen und niederlandischen Futur." [Observations on the German and Dutch future.] Eberhard Klein, Francoise Pouradier Duteil, and Karl-Heinz Wagner (eds.), Betriebslinguistik und Linguistikbetrieb: Akten des 24. Linguistischen Kolloquiums, Universitat Bremen, 4.-6. September 1989. Tübingen: Niemeyer, 23-31.

Cate, Abraham P. ten and Willy Vendeweghe. 1991. "Aspectual Properties of Complex Predicates." Belgian Journal of Linguistics 6.115-32.

Clement, Marja. 1991. "Present-Preterite: Tense and Narrative Point of View." Frank Drijkoningen and Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam: John Benjamins, 11-20.

Colson, Jean-Pierre. 1993. "L'usage moderne du passé composé en neerlandais et en français: Une étude contrastive." [The modern usage of the passé composé in Dutch and in French.] L. Beheydt (ed.), Taal en leren: Een bundel artikelen aangeboden aan prof. dr. E. Nieuwborg. Louvain: Peeters, 129-38.

Conradie, C. Jac. 1996. "'En toen was er koffie...': Die bywoord toe(n) as narratiewe merker in Afrikaanse en Nederlandse vertellings." ["And Then Coffee Was Made...." The Adverb toe(n) as a Narrative Marker in Afrikaans and Dutch Story Telling.] Taal en Tongval 9 (Supplement).67-75.

Cuvelier, Josine. 1959. "Het Futurum mit werden in het Middelnederlands." [The future with werden in Middle Dutch.] Taal en Tongval 11.16-17.

Czochralski, J. 1994. "Het probleem van het aspect en de aktionsarten in het Nederlands." [The problem of aspect and the Aktionsarten in Dutch.] Handelingen Regionaal colloquium neerlandicum wroclaw 1993, 75-81.

Dalder, S. and A. Verhagen. 1993. "Dutch tenses and the analysis of a literary text: the case of Marga Minco's De Val." Robert S. Kirsner (ed.), The low countries and beyond. Lanham, Maryland: University Press of America, 139-50.

de Haan, Ferdinand. 1997. "Evidentiality in Dutch." Ms.

_____. 1998. "Evidentiality in Dutch and its implications for modality." Presented at Berkeley Linguistic Society annual conference 25, February.

De Hoop, Helen. 1994. "Nominal and Aspectual Factors in Noun Phrase Interpretation." Lingua e Stile 29.437-56.

De Mey, Sjaak. 1994. "'Al' en ‘nog’ als temporele operatoren." [Al 'already' and nog ‘still’ as temporal operators.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 24.169-86.

de Vuyst, Jan. 1985. "The Present Perfect in Dutch and English." Journal of Semantics 4.137-63.

Dobrynina, E. B. 1989. "Vzaimosvyaz' znachenij kolichestvennoj aspektual’nosti v sovremennom niderlandskom jazyke." [Interconnection of Some Aspectual Meanings in Modern Dutch.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 44.103-05.

Drenjasova, T. N. 1991. "K voprosu funktsionirovanija elementov polia aspektual'nosti v niderlandskom jazyke." [Toward the question of the functioning of elements of aspectuality in the Dutch language .] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 50.207-14.

Drenyasova, T. N. 1991. "K voprosu funktsionirovanija elementov polja aspektual'nosti v niderlandskom jazyke." [On the question of the functioning of the elements of the aspectuality field in the Dutch language.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 50.207-14.

Droste, Frederik Gerrit. 1958. "Aspecten en aktionsarten in het Nederlandse verbale systeem." [Aspects and Aktionsarten in the Dutch verbal system.] Uit de school van Michels: Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958. Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 218-36.

_____. 1958a."Het Temporale stelsel in het moderne Nederlands." [The temporal system in modern Dutch.] De Nieuwe Taalgids 51.305-12.

Durrell, Martin and David Brée. 1993. "German Temporal Prepositions from an English Perspective." Cornelia Zelinsky-Wibbett (ed.), The semantics of prepositions: from mental processing to natural language processing. Berlin: Mouton de Gruyter, 295-325.

Ebeling, C. L. 1962. "A Semantic Analysis of the Dutch Tenses." Lingua 11.86-99.

Ebert, Karen H. 1996. "Progressive Aspect in German and Dutch." Journal of Germanic Linguistics and Semiotics 1.41-62.

Engels, L. K. 1993. "Het gebruik van het perfectum in het Engels en het Nederlands." [The use of the perfect in English and Dutch.] L. Beheydt (ed.), Taal en leren: Een bundel artikelen aangeboden aan prof. dr. E. Nieuwborg. Louvain: Peeters, 123-28.

Fourquet, M. J. 1959. "Système verbal du néerlandais et du français." [The verbal system of Dutch and of French.] Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 54.xlii-xlv.

Gueron, Jacqueline and Teun Hoekstra. 1994. "The Temporal Interpretation of Predication." A. Cardinaletti and M.-T. Guasti (eds.), Small Clauses. New York City: Academic Press, 77-103 .

Haan, S. de. 1997. "Grammaticale status en betekenis van het voltooid deelwoord in het Nederlands, een problem verkenning." E. H. C. Elffers-van Ketel, J. M. van der Horst, and W. G. Klooster (eds.), Grammatical spektakel: artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer, 89-101.

Haan, Sies de. 1991. "Meaning and Use of the Dutch perfect." Jadranka Gvozdanovic’ and Theo A. J. M. Janssen (eds.), The function of tense in texts. Amsterdam: North-Holland, 143-56.

Haegeman, L. 1983. "Be Going To, Gaan, and Aller: some observations on the expression of future time." International Review of Applied Linguistics.

Haegeman, Liliane M. V. 1983. "The Expression of Future Time." International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 21.155-57.

Hauwe, J. van den. 1992. "Progressive Markers in a Functional Grammar of Dutch." Working papers in Functional Grammar 48.2-26.

Hinderdael, M. 1996. "Aktionsartenbezeichnung in Deutschen und Niederländischen präpositionalen Funktionsverbgefügen." [Aktionsart marking in Germand and Dutch prepositional functional verb structures.] H. L. Cox, V. F. Vanacker, and E. Verhofstadt (eds.), Wortes anst verbi gratia: Donum natalicum Gilbert A. R. de Smet. Leuven, 195-205.

Hollebrandse, Bart. 1997. "Sequence of Tense in Dutch and English Child Language." Presented at Second Chronos Conference, Annual Conference of the Linguistic Society of Belgium, Institut Libre Marie Haps (Brussels), 9-11 January 1997.

_____. 1998. "On the Relation between the Acquisition of Theory of Mind and Sequence of Tense." Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development 22.374-84.

_____. 2000. "Temporal Dependencies: Complement and Relative Clauses Compared." S. Catherine Howell, Sarah A. Fish, and Thea Keith-Lucas (eds.), I-II Proceedings of the 24th Annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA : Cascadilla, 430-37.

Janssen, Theo A.J.M. 1983. "Het Temporele systeem van het Nederlands: drie tijden en twee tijdscomposities." [The temporal system of Dutch: three tenses and two time complexes.] GLOT 6.45-104.

_____. 1985. "De Constructie hebben/zijn + voltooid deelwoord." [The construction hebben/zijn 'have/be'+ past participle.] Voortgang: Jaarboek voor de Neerlandistiek 6.49-84.

_____. 1986. "Het Voltooid deelwoord." [The past participle.] GLOT 9.57-78.

_____. 1987. "Acht, zes of twee tempora?" [Eight, six, or two tenses?.] Forum der Letteren 28.89-93.

_____. 1987a."Het perfectum: syntactisch en semantisch samengesteld." [The perfect: syntactically and semantically compound.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 17.28-53.

Janssen, Theo A. J. M. 1988. "Tense and Temporal Composition in Dutch: Reichenbach's 'point of reference’ reconsidered." Veronika Ehrich and Heinz Vater (eds.), Temporalsemantik: Beiträge zur Linguistik der Zeitreferenz. Tübingen: Niemeyer, 96-128.

Janssen, Theo A. J. M. 1989. "Die Hilfsverben werden (deutsch) und zullen (niederländisch): modal oder temporal?." [The auxiliary verbs werden (German) and zullen (Dutch): modal or temporal?.] Werner Abraham and T. Janssen (eds.), Tempus&emdash;Aspekt&emdash;Modus: Die lexicalischen und grammatischen Formen in den Germanischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer, 65-84.

_____. 1989a."Preteritum of perfectum?: O tempora, o sores!." [Preterite or perfect? o tempora, o troubles!.] Neerlandica extra muros 59.50-60.

_____. 1989b."Tempus: interpretatie en betekenis." [Tense: interpretation and meaning.] De Nieuwe Taalgids 82.305-29.

_____. 1991. "Consecutio Temporum in de Ferguut." [Sequence of tenses in the 'Ferguut'.] Jan Noordegraaf and Roel Zemel (eds.), Accidentia: Taal- en letteroefeningen voor Jan Knol. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 135-51.

_____. 1994. "Preterit and Perfect in Dutch." Co Vet and Carl Vetters (eds.), Tense and Aspect in Discourse. Berlin: Mouton de Gruyter, 115-46.

_____. 1994a."Tense in Dutch: Eight 'Tenses' or Two Tenses?." Rolf Thieroff and Joachim Ballweg (eds.), Tense Systems in European Languages. Tübingen: Niemeyer, 93-118.

Janssen, Theo A.J.M. 1996. "Hier en nu op verschillende tekstniveaus." [Hier 'here' and nu 'now' on different textual levels.] Gramma/TTT: tijdschrift voor taalwetenschap 5.163-182.

Janssen, Theo A. J. M. 1996. "Tense in Reported Speech and its Frame of Reference." Theo A. J. M. Janssen and Wim van der Wurff (eds.), Reported Speech: Forms and Functions of the Verb. Amsterdam: John Benjamins, 237-59.

Janssen, Theo A.J.M. 1997. "Geen vorm en toch een functie?: Modale, temporele, aspectuele en lexematische bijzonderheden bij hebben." [No form and still a function? Modal, temporal, aspectual, and lexematical pecularities of hebben 'have'.] Els H.C. Elffers-van Ketel, Joop M. van der Horst, and Wim G. Klooster (eds.), Grammaticaal Spektakel: Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 123-13.

Jong-van den Berg, N. de. in preparation. "Tijd zien: het perspectivisch potentieel van werkwoordsvormen in Franse en Nederlandse narratieve teksten." [To see time: the pewrspectival potential of verb forms in French and Dutch narrative texts.] PhD dissertation, University of Utrecht

Kern, J. H. 1912. Met het participium praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands. [Verb forms paraphrased with the past participle in Dutch.] Amsterdam: Johannes Müller.

Kirsner, Robert S. 1969. "Role of Zullen in the Grammar of Modern Standard Dutch." Lingua 24.101-54.

Koops, Aaldrik. 1986. "Gebruiksgevallen van de 'onvoltooid tegenwoordige tijd'." [Uses of the 'present imperfect tense'.] Forum der Letteren 27.122-28.

Korrel, Lia. 1991. Duration in English: a basic choice, illustrated in comparison with Dutch. Berlin: Mouton de Gruyter.

_____. 1993. "The Use of the Present Perfect in English and Dutch: a look behind the scenes." Lingua 89.1-37.

Krause, Olaf. 1997. "Progressiv-Konstruktionen im Deutschen im Vergleich mit dem Niederländischen, Englischen und Italienischen." [Progressive constructions in German and in comparison with Dutch, Englkish, and Italian.] Zeitschrift für Sprachtypologie und Universalienforschung 50.48-82.

Langendonck, W. van. 1978. "Locative and Temporal Prepositions." Wim Zonneveld (ed.), Linguistics in the Netherlands, 1974-1976: Papers from the 5th, 6th, & 7th Taalkunde in Nederland Conferences, University of Amsterdam. Lisse: Ridder, 116-59.

Leclercq, Robert. 1990. "Aktionsart: Ein Kapitel einer deutsch-niederlandischen Kontrastivgrammatik." [Aktionsart: a chapter of a German-Dutch contrastive grammar.] Leuvense Bijdragen 79.141-72.

Leclerq, R. 1994. "Aktionsart im Niederländischen und im Deutschen." [Aktionsart in Dutch and German.] Stefan Sonderegger and Jelle Stegeman (eds.), Geben und Nehmen. Dordrecht: Foris, 187-212.

Leclerq, Robert. 1990. "Aktionsart: Ein Kapitel einer deutsch-niedlerländischen Kontrastivgrammatik." Leuvense Bijdragen 79.141-72.

Leijs, O. 1985. "De konsruktie staan te + infinitief en varwante konstrukties." [The construction staan te +infinitive and related constructions.] Verslangen en mededelingen van de koninklijke akademie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 265-277.

Löbner, Sebastian. 1988. "Ansätze zu einer integralen semantischen Theorie von Tempus, Aspekt und Aktionsarten." [Beginnings of an integral semantic theory of tense, aspect, and Aktionsart.] Veronika Ehrich and Heinz Vater (eds.), Temporalsemantik: Beiträge zur Linguistik der Zeitreferenz. Tübingen: Niemeyer, 163-91.

Molendijk, Arie. 1992. "Descriptieve en temporele volgorde." [Descriptive and temporal sequence.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 22.89-100.

_____. 1997. "Kwantificatie, aspect en temporaliteit: een vergelijking van het Nederlands en het frans ." [Quantification, Aspect and Temporality: A Comparison of French and Dutch.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 27.67-86.

Mulder, R. 1992. "The Aspectual nature of syntactic complementation." PhD dissertation, Leiden.

Oversteegen, E. 1989. "Tracking Time: A Proposal for the Representation of Temporal Expressions in Dutch." PhD Dissertation, University of Utrecht .

Oversteegen, E. and H. J. Verkuyl. 1985. "De Temporele zinsstructuur van het Nederlands: twee tijdsbanden." [The temporal semantic structure of Dutch: two tracks of time.] Glot 7.257-97.

Oversteegen, Leonoor. 1986. "On Tense and Aktionsart: the two track theory of time." Lingua 69.197-218.

Pijnenburg, W. J. J. 1982. "De Mnl. ghe-loze participia." [The Middle Dutch participles without ghe.] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 98.104-116.

Post, Ans. 1988. "Temporele predikatie en temporele kwantifikatie." [Temporal predication and temporal quantification.] TTT, Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 8.67-87.

Postma, Gertjan. 1995. "The Argumental Licensing of the Perfect Tense." Studies in Comparative Germanic Syntax, II, 197-225.

Rambouts, Jos. 1980. "De relatie tussen het partikel 'nog' en bepalingen van tijd: Een pragmatisch en semantisch onderzoek." [The relation between the particle 'nog' 'still' and time ...: a pragmatic and semantic investigation.] Antwerp Papers in Linguistics, no. 21.

_____. 1981. "De Implicaturen van bepalings-'nog'." [The implicatures of adjunct nog 'yet, still'.] Handelingen van het …e Vlaams Filologencongress 33.456-62.

Reed, C. E. 1947. "The Question of Aspect in Pennsylvania German." The Germanic Review 22.5-12.

Richardson, John F. 1984. "Remotivity and Feature Theory." Papers from the Parasessions, Chicago Linguistic Society, 233-42.

Rijk, R. P. G. de. 1967. "A Dutch Counterpart of the English Progressive." Ms., Massachussetts Institute of Technology.

Rijksbaron, Albert. 1986. "The Pragmatics and Semantics of Conditional and Temporal Clauses: some evidence from Dutch and Classical Greek." Working Papers in Functional Grammar 13.1-50.

Robertson, Ian E. 1990. "The Tense-mood-aspect System of Berbice Dutch." John Victor Singler (ed.), Pidgin and creole tense-mood-aspect systems. Amsterdam: John Benjamins, 169-84.

Sanfilippo, Antonio. 1991. "Thematic and Aspectual Information in Verb Semantics." Belgian Journal of Linguistics 6.87-114.

Schutter, Georges De. 1981. "Beschouwingen over het Nederlandse tempus-system vanuit een universalistische gezichtshoek." [Considerations of the Dutch tense-system from a universal point of view.] Louis Goossens (ed.), Bijdragen over semantik van het 33ste Vlaams Filologen-congress, 21-47.

Smessaert, Hans. 1998. "Adverbials of Aspectual Focus and Negation in Dutch." Presented at Second Chronos Conference, Annual Conference of the Linguistic Society of Belgium, Institut Libre Marie Haps (Brussels), 9-11 January 1997.

Smessaert, Hans . 2000. "Aspectual duality, quantification and focus." Presented at Sinn und Bedeutung V, Amsterdam, December.

Starren, Marianne and Roeland Van-Hout . 1996. "Temporality in Learner Discourse: What Temporal Adverbials Can and What They Cannot Express ." Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 26.35-50.

Swart, Henriëtte de. 1996. "Meaning and Use of Not...until." Journal of Semantics 13.221-63.

_____. 2000. "Tense, aspect and coercion in a cross-linguistic perspective." Proceedings of the Berkeley Formal Grammar Conference, University of California, Berkeley.

Sybesma, Rint. 1995. "Ge- en le." [Ge- and le.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 25.198-200.

Thieroff, Rolf. 1994. "Inherent Verb Categories and Categorizations in European Languages." Rolf Thieroff and Joachim Ballweg (eds.), Tense Systems in European Languages. Tübingen: Niemeyer, 3-45.

Toorn, M. C. van den. 1975. "Problem van een syntactische verandering (over enkele werkwoorden van aspect en te + infinitief)." [The problem of a syntactic transformation (on some aspectual verbs and te 'at, in' + infinitive).] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 91.256-68.

van Baar, Tim. 1990. "Dutch Perspectivity Particles in Functional Grammar."

van Hout, Angeliek. 1996. "Event Semantics of Verb Frame Alternations: A case study of Dutch and its Acquisition." PhD dissertation, Tilburg University.

_____. 1997. "Event Semantics of Verb Frame Alternations in Dutch." Presented at Workshop on Events as Grammatical Objects, from the combined perspectives of lexical semantics, logical semantics and syntax, Linguistic Society of America 1997 Summer Institute, Cornell University.

_____. 2001. "Do We Need Aspect in Syntax?" To be presented at The Syntax of Aspect, Research Workshop of the Israel Science Foundation, Ben-Gurion University of the Negev, June.

Van Marle, Jaap and Caroline Smits. 1995. "On the Impact of Language Contact on Inflectional Systems: The Reduction of Verb Inflection in American Dutch and American Frisian." Jacek Fisiak (ed.), LINGUISTIC CHANGE UNDER CONTACT CONDITIONS. Berlin: Mouton de Gruyter, 179-206.

van Voorst, Jan. 1987. "The Structure of Aspect." Canadian Journal of Linguistics 32.261-75.

Vandeweghe, Willy. 1983. "De partikels van de al/nog/pas-groep in het Nederlands." [Particles from the al 'aready'/nog ‘still’/pas ‘just (now)’ group in Dutch.] PhD dissertation, University of Gent.

Verkuyl, H. J. 1976. "Interpretive Rules and the Description of the Aspects." Foundations of Language 14.471-503.

Verkuyl, H. J. and J. A. Le Loux-Schuringa. 1985. "Once upon a Tense." Linguistics and Philosophy 8.237-61.

Verkuyl, Henk J. 1969. "De Constituentenstatus van tijdsbepalingen." [The constituent status of temporal ....] University of Amsterdam.

_____. 1971. "Aspecten als kompositionele kategorieën." [Aspects as compositional categories.] S. C. Dik (ed.), Taalwetenschap in Nederland 1971. Amsterdam: University of Amsterdam, 9-16.

Vet, Co. 1982. "Semantische verschillen tussen de v. t. t., de passé composé en de present perfect." [Semantic differences between the Dutch voltooid verleden tijd (perfective past tense), the French passé composé (compound past) and the English present perfect.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 12.23-35.

Vismans, R. 1982. "'Durative' constructions in modern Dutch." A. J. Fry, J. L. Mackenzie, and R. Todd (eds.), Free University Studies in English 2. Amsterdam: Free University, 243-68.

Vogel, Roos. 1997. Aspects of Tense. (Holland Institute of Generative Linguistics dissertations, 25.)The Hague: Holland Academic Graphics. PhD dissertation, University of Amsterdam.

Voorst, Jan van. 1986. "Accomplishment Verbs in Dutch." Canadian Journal of Netherlandic Studies/Revue Canadienne d'Etudes Neerlandaises 7.37-43.

Vuyst, J. de. 1983. "A Semantic Analysis of Temporal Elements in Dutch and English." PhD dissertation, University of Groningen

Wijnen, Frank. 1997. "Temporal Reference and Eventivity in Root Infinitivals." MIT Occasional Papers in Linguistics 12.1-25.

 


Back to bibliography page

Back to main index