2015 E Fund Entrance Scholarship Recipients

 

Zhang, Xinyuan

Shenzhen, Guangdong

Co-op Management

 

Zhang, Jiashu

Shanghai

Humanities

 

Chen, Tianjiao

Changsha, Hunan

Co-op Management

 

Liang, Xiaoyi

Wuhan, Hubei

Management

 

Qin, Yuelan

Hangzhou, Zhejiang

Co-op Computer and Mathematical Sciences

 

Sun, Yingchen

Changchun, Jilin

Co-op Management

 

Xian, Ziyue

Shenzhen, Guangdong

Co-op Physical and Environmental Sciences

 

Xu, Yue

Shanghai

Humanities

 

Zhang, Chenyu

Shanghai

Co-op Computer and Mathematical Sciences

 

Jiang, Zihan

Shanghai

Co-op Computer and Mathematical Sciences

 

Li, Yourong

Beijing

Computer and Mathematical Sciences

 

Li, Zheyuan

Changsha, Hunan

Humanities

 

Zhao, Qiwen

Shenzhen, Guangdong

Computer and Mathematical Sciences

 

Wang, Danlin

Shijiazhuang, Hebei

Management

 

Wu, Tao

Hangzhou, Zhejiang

Co-op Computer and Mathematical Sciences

 

Zhang, Shuo

Xiamen, Fujian

Management

 

Zhang, Wenyue

Beijing

Co-op Management

 

Zhao, Zhoujie

Hangzhou, Zhejiang

Co-op Management