2012 E Fund Entrance Scholarship Recipients

 

MO, Zecheng

Hangzhou Foreign Language School

Science 

 

HUANG, Wenxin

Foreign Language School Attached to Sichuan International Studies University

Co-op Management

 

LIN, Xiaoya

Foreign Language School Attached to Sichuan International Studies University

Co-op Management

 

 

LUO, Yixi

Hangzhou Foreign Languages School

Co-op Science

 

SHI, Qiaodi

Hangzhou Foreign Languages School

Co-op Arts

 

SONG, Weihao

Shunyi Niulanshan First Seconbdary School

Humanities

 

TANG, Nianru

Foreign Language School Attached to Sichuan international Studies University

Management

 

ZHANG, Mengtian

The Experimental High School Attached to Beijing Normal University

Co-op Sciences

 

WANG, Xiuzheng

Weifang No.1 High School

Biology

 

YU, Qinggang

Tianjin Foreign Language School

Co-op Psychology